Please enable JS

Starší zaměstnanci jsou nejen skvělými mentory, ale i spolehlivými pracovníky

Starší zaměstnanci jsou nejen skvělými mentory, ale i spolehlivými pracovníky
Starší zaměstnanci jsou nejen skvělými mentory, ale i spolehlivými pracovníky
15. Červen 2023

Kolem zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání v pokročilejším věku koluje spousta předsudků a strachů. Někteří z nich mohou mít potíže s hledáním práce, jiné si zaměstnavatele nemůžou vynachválit a drží je v práci co to jde. Co je to ageismus a kde se s ním lze setkat na trhu práce? Má cenu starší zaměstnance přijímat? A budou se umět začlenit? Pojďme se podívat, jak to doopravdy je.

Tichý nepřítel jménem ageismus

Ageismus je forma diskriminace nebo předsudků založených na věku. Jedná se o stereotypy, negativní postoj nebo omezování jednotlivce na základě jeho věku. Ageismus se nejčastěji vztahuje ke starším lidem, ale může se vyskytovat i v opačném směru, tedy vůči mladším lidem.

Ve světě práce se ageismus může projevovat různými způsoby. Patří sem:

  1. Diskriminace při náboru: Zaměstnavatelé mohou preferovat mladší uchazeče o práci na úkor starších, přičemž mohou znevýhodňovat starší kandidáty na základě předsudků o jejich produktivitě, flexibilitě nebo předpokládanému zdravotnímu stavu.
  2. Omezené možnosti kariérního postupu: Starší zaměstnanci mohou být přehlíženi při přidělování zodpovědnějších pozic a kariérních příležitostí, protože jsou vnímáni jako méně schopní nebo méně inovativní. Mohou také čelit předsudkům, že jsou příliš blízko odchodu do důchodu a nevyplatí se do nich investovat.
  3. Stereotypy a nízká očekávání: Starší zaměstnanci mohou být považováni za technologicky méně zdatné, méně motivované nebo neschopné se přizpůsobit změnám, což může vést k nedostatečnému využití jejich dovedností a zkušeností.

Ageismus v zaměstnání může mít vážné dopady na jednotlivce i na společnost jako celek. Diskriminace na základě věku brání využívání talentů a zkušeností starších zaměstnanců a vytváří nerovnosti na pracovišti. Je důležité vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, které ocení a respektuje různorodost věku a poskytuje rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich věk.

„Máme zkušenost, že i uchazeči, kterým je kolem padesáti let si často stěžují na to, že jsou při pohovorech diskriminováni. Ageismus tedy není jen záležitost pracovníků v důchodovém věku, ale týká se i lidí mnohem mladších.“  - Lucie, personalistka

Starší pracovníci nejsou vůbec k zahození! 

Starší zaměstnanci však do Vaší firmy mohou přinést celou řadu skvělých věcí. Zkušenějšího pracanta abyste pohledal! V pokročilejším věku jsou lidé velice zkušení a mají dobré pracovní návyky. Jsou často pečliví, zodpovědní a na dané pracovní pozici vydrží dlouho. Velkým dílem také mohou přispět k příjemné firemní kultuře. Do společnosti vnesou klid, pohodu a moudrost. Zároveň získáte skvělého mentora, který kvalitně zaučí nové mladé zaměstnance. 

Není tedy třeba se starších zaměstnanců bát. Opusťte předsudky a dejte starším lidem šanci! :)

Na závěr malá otázka k zamyšlení: Jaká věková kategorie dle Vás nejvíce pociťuje ageismus?


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.