Please enable JS

Jaký je rozdíl mezi personální a pracovní agenturou? Veliký!

Jaký je rozdíl mezi personální a pracovní agenturou? Veliký!
Jaký je rozdíl mezi personální a pracovní agenturou? Veliký!
05. Srpen 2022

Jako personální agentura se často setkáváme s uchazeči, kteří neznají rozdíl mezi námi a pracovní agenturou. Rozdíl je ale větší, než byste si mohli myslet. Zatímco u pracovní agentury je pracovník přímo zaměstnán, my pouze pomáháme našim klientům hledat vhodné uchazeče a pracovní poměr je pak zřízen přímo u nich ve firmě. Ujasníme Vám tedy všechny rozdíly personálních a pracovních agentur, abyste už nikdy nemuseli tápat. 

WOLIP je personální agentura. Zkráceně personálka. Nikoliv pracovní agentura. 

Nedávno jsme se setkali s uchazečem, který když se dozvěděl, že jsme personální agentura, ihned přestal mít o nabízenou pozici zájem a to i přes to, že z ní byl do té doby nadšený. Dle svých slov chtěl změnu, ale ne přes agenturu. Bylo tedy třeba ho ujistit, že nenabízíme agenturní zaměstnání, ale pouze zprostředkováváme nabídky. My víme, že v tom může být trochu chaos, proto jsme se rozhodli Vám tyto pojmy objasnit.

Co je vlastně personální agentura?

Personální agenturou se podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti rozumí soukromá zprostředkovatelna práce, která vyhledává pro zaměstnavatele vhodné uchazeče na volná pracovní místa, a to za předem dohodnutých platebních podmínek resp. za úplatu. Povolení pro tzv. zprostředkování práce za úplatu uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR za pevně stanovených podmínek. Zaměstnavatelé, kteří využívají služeb personálních agentur následně zaměstnávají vybrané kandidáty na hlavní pracovní poměr do kmenového stavu k sobě jako své vlastní zaměstnance. Personální agentura uchazeče nezaměstnává, pouze zprostředkovává zaměstnání uchazečům o zaměstnání u zaměstnavatelů. Podstatné je, že uchazeč se stává zaměstnancem firmy a ne agentury. Za registraci v personální agentuře zájemce o zaměstnání nic neplatí.

Jak je to s pracovní agenturou?

Pracovní agentura nebo také agentura práce zaměstnává uchazeče o práci, které  tzv. „pronajímá" do firem, kde vykonávají stejnou práci jako kmenoví zaměstnanci konkrétního zaměstnavatele. Zaměstnanec je pak zaměstnán agenturou práce a je tzv. dočasně přidělen k výkonu práce k jiné právnické či fyzické osobě. Což znamená, že dočasný zaměstnanec je zaměstnancem pracovní agentury, která mu vyplácí mzdu na základě srovnatelných podmínek. Za práci tohoto zaměstnance pak fakturuje firmě, u které pracovník práci vykonává. Co se týče mzdy, tak zákon ukládá, aby dočasní zaměstnanci měli srovnatelné podmínky s kmenovými zaměstnanci. Což znamená, že agenturní zaměstnanec nesmí být placen hůře, než-li kmenoví zaměstnanec firmy. Naopak však může být placen i o něco lépe. 

Firmy využitím agentur práce často řeší problémy se sezonními výkyvy, v době zvýšených pracovních neschopností, v případě nenadálého nárůstu výroby či v případě projektových záležitostí, zástupů za mateřské dovolené apod. Variant je samozřejmě mnoho, ale nejdůležitější je pochopit, že personální agentura pouze vyhledává uchazeče, které následně zaměstnává náš klient - tedy konkrétní firma. Naproti tomu pracovní agentura uchazeče přímo zaměstnává. 

Není tedy třeba mít strach, pokud si hledáte práci přes personální agenturu. Naopak Vám to může přinést spoustu výhod, například ohledně mzdy. 

Chyběla Vám v článku nějaká informace a máte další dotazy? Napište nám!


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.