Please enable JS

Nevhodné chování na pracovišti a jak jej řešit

Nevhodné chování na pracovišti a jak jej řešit
Nevhodné chování na pracovišti a jak jej řešit
09. Září 2022

Nevhodné chování je velká potíž nejen ve velkých, ale i v malých firmách. Kde je však hranice mezi klasickými požadavky šéfa a bossingem, nebo nekolegialním přístupem a šikanou? Co je to nátlak a kdy už se jedná o šikanu, a kdy je to jen neporozumění mezi kolegy? Co v takovéto situaci dělat? Rozhodně není třeba hned panikařit. Popíšeme Vám možné situace a poradíme, jak z nich co nejlépe vybruslit. 

Toto téma je nesmírně rozsáhlé, a jeden jediný článek nemůže vystihnout všechny situace, které někteří z nás zažili či zažívají. Začneme tedy naší zkušeností.

Co jsme zažili?

Nedávno jsme se ocitli v příběhu jedno menšího ženského kolektivu. Tři operátorky do svého zaběhnutého a stmeleného kolektivu vyfasovaly novou kolegyni. Zpočátku vše probíhalo zcela normálně a bez jakýchkoliv indicií nevhodného chování. Naneštěstí pro nováčka v týmu se situace ve zkušebce lehce zvrtla a v kolektivu začalo být dusno. 

Zaběhnutý tým trochu začal novou kolegyni odstrkovat, a protože paní (říkejme jí Maruška) nebyla naladěna na stejný styl chování a humoru, začal problém. Dusno se prohlubovalo a paní Maruška se začala uzavírat do sebe a přestávala s týmem komunikovat nejen ve stejném tónu jako dříve, ale přestávala komunikovat úplně. Trápila se čím dál více a tím se kolegyním vzdalovala. 

Spolupracovnice si naopak nedokázaly její chlad a odstup vysvětlit. A tak se bariéra prohlubovala až do momentu, kdy paní Maruška úplně psychicky vyčerpána přišla za šéfem a přišla se svěřit, protože si již sama nevěděla rady. Nicméně ve firmě zůstat chtěla. Šéf byl naštěstí velmi empatický a jal se situaci řešit. Přizval si na pomoc personalistu a velmi citlivě si ještě jednou vyslechli příběh Marušky. A protože každá mince má dvě strany, tak nezbývalo než téma otevřít i s týmem 3 dynamických kolegyň. 

Došlo na otevřenou diskuzi, na emoce i na pláč, ale i na omluvy. Naštěstí se všichni chtěli domluvit a situaci napravit. Dohoda zněla: uděláme tlustou černou čáru a jedeme od znova a v přátelském tónu. A tento příběh, i když je to jeho zkrácená verze, naštěstí dobře dopadl a tým opět jede dál a s větším vzájemným ohledem a respektem. 

V takovýchto komplikovaných situacích Vám může přijít na mysl, o co by se paní Maruška mohla opřít. Jak třeba na tuto problematiku pohlíží zákon? Pohlíží, ale zmateně. Zákoník práce používá pojem „dobré mravy“ hned na několika místech. Například v ust. § 13 odst. 5 se lze dočíst, že: “Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy.” Definice dobrých mravů je však složitá. Je tedy třeba se řídit spíše intuicí a pocity v dané situaci.

Na co si dát pozor?

Atmosféra na pracovišti je jedním z nejdůležitějších aspektů kvalitního výkonu a celkové spokojenosti zaměstnanců. Může být však narušena ať už ze strany zaměstnavatele, nebo kolegů. Jedna věc je, pokud Vám nadřízený zadává úkoly, které spadají do Vaší specializace a jsou Vám určené. Pokud Vám však šéf zadává nesmyslné úkoly, neustále kritizuje Vaší práci a kritizuje Vás napříč dalšími odděleními nebo Vás v pracovním kolektivu zesměšňuje, měli byste zpozornět. Není to zcela v pořádku a toto chování je možné identifikovat jako za hranicí pracovní etiky. Tuto situaci jsme i my jako externí personalisté a recruitéři u jednoho z našich klientů dokonce na vlastní kůži v minulosti prožili. A i na nás to zanechalo citelné stopy a v budoucnu díky této zkušenosti budeme prověřovat daleko precizněji reference na naše potenciální klienty resp. kooperace. Což je rada prakticky i pro uchazeče o zaměstnání. Zjišťujte si reference o svém budoucím zaměstnavateli. Díky dostupnosti informací na internetu, máme dnes vše jako na stříbrném podnose např. portál  Atmoskop nabízí reference od reálných zaměstnanců z různých firem. 

Samozřejmě pokud naše pracovní výsledky nejsou v pořádku, nedodržujeme pracovní řád a neplníme úkoly nadřízených nebo nechodíme řádně do práce, pak si patrně kritiku zasloužíme. Ale to je jiné téma. 

Co je to mobbing?

Mobbing by se do češtiny dal přeložit jako znepříjemňování pobytu na pracovišti nebo šikana na pracovišti. Jedná se o vyčleňování jednotlivce z kolektivu, nebrání zřetel na jeho názory nebo vysmívání se. Vnucování názorů skupiny vyčleněnému jednotlivci nebo šíření lží o něm jsou také formy mobbingu. Někdy může dojít od psychické agresi i k fyzickému násilí. 

Variantou šikany na pracovišti je tzv. Bossing. Jedná se o nepříjemné chování ze strany Vašeho nadřízeného. Může se projevovat jako psychický nátlak, který znemožňuje kvalitně pracovat. Toto chování se často stupňuje a může končit i psychickým zhroucením. 

Příklady bossingu

  • Neoprávněná kritika veškeré Vaší práce
  • Urážky a arogantní chování vůči podřízenému
  • Zesměšňování a ponižování
  • Neúměrná kontrola Vaší práce a pracovní doby
  • Požadavky k plnění příliš složitých úkolů
  • Přehlížení názorů podřízeného 
  • Vyhrožování, nebo dokonce sexuální obtěžování

Pomoc hledejte u vedení

Zaměstnavatel má povinnost zajistit na pracovišti příjemné prostředí. Proto se pokuste vaše pocity v prvé řadě řešit s ním hned po tom, co problémy proberete se svými nejbližšími. Některé firmy disponují Etickým kodexem, který mají zaměstnanci dodržovat, proto zkuste hledat oporu zde a podpořte své argumenty o tento dokument. Případně využijte Etickou linku, kterou dnes řada korporátních společnosti zaměstnancům poskytuje. Pokud zaměstnavatel nebude jevit zájem o Váš problém, obraťte se na personální oddělení, případně na odbory. Nejzašší možností je řešení případu s Inspektorátem práce a jako poslední instancí je pak soudní cesta. 

I v tomto případě je velmi tenká hranice mezi tím co lze považovat za nevhodné chování a co již za šikanu. Každý z nás jsme jinak citlivý a každý z nás reagujeme na podněty od kolegů jinak. 

Závěrem k tomuto smutnému tématu bychom dodali, ať si nenecháváte problémy pro sebe a pokud se necítíte v kolektivu dobře, určitě si jděte promluvit o svém trápení k personalistovi. Věřte, že nikdy nejste sami a vždy se najde řešení. Přejeme Vám, aby k těmto situacím ve vašem životě nedocházelo a získali jste skvělou práci a báječné kolegy. 

 

Chybělo Vám něco v článku?  Nebo máte další dotazy? Napište nám!


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.