Please enable JS

Manažer kvality odpovídá - čtvrtý díl: Definice pojmů aneb co je co?

Manažer kvality odpovídá - čtvrtý díl: Definice pojmů aneb co je co?
Manažer kvality odpovídá - čtvrtý díl: Definice pojmů aneb co je co?
11. Listopad 2022

Jsme recruiters, česky řečeno náboráři a očekává se od nás, že všechno víme a všechno známe. Naši klienti alias zaměstnavatelé spoléhají na to, že si poradíme s každým zadáním. A protože často obsazujeme pracovní pozice do “kvality”, tak jsme si připravili malou nápovědu v podobě pojmů, které kvalitáři běžně používají. Víte, co je Formel Q – D/TLD audit nebo ISO 9001? Ne? Tak se na to pojďme podívat!

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Analýza FMEA je jedna ze základních metod managementu rizik a je určena především automotive dodavatelům. Zároveň ji můžete aplikovat i pro splnění požadavků ISO 9001, ISO 14001 nebo IATF 16949.

Analýza systému měření – MSA

Analýza systému měření (Measurement System Analysis, MSA) slouží k ověření spolehlivosti a vhodnosti vybraného systému měření.

Formel Q – D/TLD audit 

Formel Q D/TLD audit kvality je specifický procesní audit určený pro bezpečnostní díly, který vyplývá ze specifických požadavků koncernu VW. Formel Q je soubor specifických požadavků koncernu VW k zajištění kvality dílů a procesů v dodavatelském řetězci.

IATF 16949 – norma 

Tento standard definuje a rozšiřuje požadavky na systém kvality podle ISO9001 ve výrobě dílů pro automobilový průmysl. Představuje inovativní dokument vzhledem k jeho silné orientaci na zákazníka se začleněním řady specifických požadavků zákazníka.

ISO 9001 – norma

Základní norma specifikující požadavky na systémy managementu jakosti. Poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých výrobků a služeb. K použití v případě, že je zapotřebí prokázat způsobilost organizace k poskytování výrobků, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů.

Ishikawa diagram - (Fish bone diagram)

Je jednoduchou metodou, která slouží k systematickému hledání příčin určitého problému. Jedná se o grafickou pomůcku ve tvaru rybí kosti, která ve spojení s cíleným brainstormingem pomáhá shromáždit myšlenky jednotlivce či týmu, který se pak zaměřuje na hledání kořenových příčiny problému. A jak bývá zvykem, příčiny vzniku problému bývají často ukryté pod povrchem a na první pohled se zdá, že nesouvisejí se zkoumaným problémem

Metoda PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

Je metoda stálého koloběhu aktivit za účelem efektivního řešení problémů a zlepšování v každodenní práci

PPAP (Production Part Approval Process)

Proces schvalování dílů k sériové výrobě, používaný převážně v automobilovém průmyslu. Základní pravidla PPAP pomáhají správně a efektivně zpracovat zprávu o prvních vzorcích (jak vzorkovat a jak předkládat vzorkování zákazníkům).

Statistické řízení procesů – SPC (Statistical Process Control)

Soubor statistických nástrojů, které pomáhají řídit procesní parametry tak, aby výsledek procesu byl předvídatelný a aby proces produkoval minimum chybných, tedy neshodných výstupů. Ideální pro všechny, kteří řídí procesy v provozu nebo ve zkušebně.

VDA 6.3 

Norma zabývající se auditem procesu v automobilovém průmyslu.

VDA 6.5 

Norma popisující postupy a metody produktového auditu v automobilovém průmyslu. Jde o plánování, přípravu, provádění a vyhodnocování procesních interních auditů včetně dostatečného vedení záznamu neshod, jejich vyhodnocení a sepsání závěrečné zprávy.

ISO 14001 – norma

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Základním obsahem normy je ochrana životního prostředí a prevence znečišťování.

5S – Metodika a audit

Metodika 5S byla vytvořena za účelem eliminace plýtvání na pracovišti. Vychází z 5 japonských slov, které popisují 5 základních principů: Seiri - úklid, Seiton - uspořádání, Seiso - čištění a kontrola, Seiketsu - standardizace a pravidla, Shitsuke - dodržování pravidel. Tato technika nás naučí jak si organizovat pracoviště podle metodiky 5S a jak v pěti krocích eliminovat plýtvání, zvýšit produktivitu i bezpečnost na pracovišti a tím udělat další krok ke štíhlé (lean) výrobě.

8D Report

Metodika řešení problémů v osmi krocích, díky které se bude trvale zlepšovat kvalitu produktů a procesů v závodech.

SMED - Single Minute Exchange of Dies

Metoda zkracování časů přetypování výrobních zařízení. Jedná se o systematický proces pro minimalizaci časů, prostojů, tj. časů čekání kapacitní jednotky mezi opracováním dvou po sobě následujících různých druhů výrobků. Hlavním cílem této metody je snížení času potřebného pro nastavení a seřízení strojů z několika hodin na několik minut, menší než 10 minut.

Toť náš slovník. Není to zrovna jednoduché, že? Ale nebojte, s námi se ani v kvalitě neztratíte!

Chybělo Vám něco v článku a máte další dotazy? Ozvěte se nám!


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.