Please enable JS

Assessment of needs

Assessment of needs


Odhad potřeb zákazníků spočívá v analýze potřeb pracovníků ve společnosti, která bývá podkladem pro zpracování plánů vzdělávání a rozvoje pracovníků, plánů získávání pracovníků, plánů propouštění a penzionování, a další plány orientované na formování pracovní síly společnosti.


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.