Please enable JS

Bossing

Bossing


Jako bossing se označuje situace v práci, kdy nadřízený nebo manažer opakovaně zneužívá svého vyššího postavení a vytváří tak nepříznivé prostředí pro ostatní zaměstnance.

Formy bossingu zahrnují:

  1. Verbální projevy: ponižující komentáře, urážky, nadměrná kritika, pomlouvání. 
  2. Nadměrný tlak: nerealistické pracovní nároky, uměle vyvolané stresující situace. 
  3. Nespravedlivé jednání: nerovnoměrné rozdělování úkolů, nerovné jednání, upřednostňování některých kolegů a naopak upozaďování jiných. 

Bossing může mít spoustu negativních dopadů, a to nejen na jednotlivce, kterého se bossing týká, ale také na celou firemní kulturu. 

Bossing může mít dopad na: 

  • Duševní zdraví: může vést ke stresu, úzkosti a snížené sebedůvěře.
  • Pracovní výkonnost: ovlivňuje produktivitu a motivaci zaměstnanců.
  • Firemní kultura: přispívá ke zhoršení pracovní atmosféry a zvyšuje fluktuaci zaměstnanců

 

Bossing je vážným problémem v pracovním prostředí a jeho prevence vyžaduje aktivní úsilí všech zúčastněných stran, aby se zajistilo zdravé a respektující pracovní prostředí.


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.