Please enable JS

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility)


CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR, neboli Corporate Social Responsibility, představuje přístup firem k začlenění sociálních a environmentálních záležitostí do obchodních operací a interakcí se zúčastněnými stranami. Zahrnuje závazek podniku k udržitelnému rozvoji a k tomu, aby zohledňoval dopad svých činností na společnost, životní prostředí a ekonomiku.

Klíčové prvky CSR:

  1. Sociální odpovědnost: Zahrnuje aktivity, kterými firma podporuje společnost, jsou to například různé charitativní aktivity. 
  2. Environmentální udržitelnost: Firma se zavazuje k ochraně životního prostředí a ke snížení uhlíkové stopy a tak podobně. 
  3. Etické obchodování: Zahrnuje dodržování etických standardů v obchodních záležitostech.

Firmy v dnešní době implementují CSR hlavně proto, aby podpořily pozitivní image, budovali lepší jméno a přilákali nové zaměstnance. Chtěli byste se u vás ve firmě něčemu takovému věnovat? Pomůžeme vám pomocí Employer Brandingu vytvořit a udržet si značku kvalitního zaměstnavatele. Ozvěte se nám a všechno spolup probereme! 


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.