Please enable JS

ESOP


ESOP je zkratka pro „Employee Stock Ownership Plan“ (zaměstnanecké akciové plány nebo zaměstnanecké vlastnictví). Jde o plány, které zaměstnancům umožnují vlastnit určitou část firemních akcií. Část mzdy pracovníků se odkládá do zvláštního fondu, ze kterého se poté nakupují akcie, které jsou ve společném vlastnictví zaměstnanců.

Zaměstnanci se tak nikdy nestanou akcionáři, společnosti vznikne pouze smluvní povinnost vyplatit jim v určitý okamžik částku odpovídající zhodnocení akcií, a to jako bonus ke mzdě. V případě programu stínových akcií zaměstnanci reálně nenabývají cenné papíry, hodnota peněžité odměny je od nich pouze odvozena.


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.