Please enable JS

Flexibilní pracovní doba

Flexibilní pracovní doba


Princip flexibilní pracovní doby funguje na základě volby samotného zaměstnance. Ten si sám určuje, kdy bude během dne pracovat. Pružná pracovní doba může mít mnoho podob, proto si důkladně přečtěte konkrétní podmínky v pracovní smlouvě. 

Nejčastěji se však jedná o tyto příklady:

  1. Zaměstnavatel určí časové rozpětí nástupu do práce a odchodu z práce. Například zaměstnanci musí přijít mezi 7. až 11. hodinou ranní a odcházet dle toho po 8 hodinách práce mezi 15. až 19. hodinou odpoledne. Zaměstnanec však může přijít kdykoliv během tohoto rozpětí tak, jak to vyhovuje právě jemu.
  2. Zaměstnanec pracuje, kdy chce, stačí dodržet deadline. U některých pracovních úkolů nezáleží na tom, kdy jsou vykonány. Pracovník tedy vykoná činnost kdykoliv se to hodí jemu. Zpravidla se jedná o freelancery, kteří kompletně pracují z domu. Různé projekty a úkoly mají pouze svůj deadline, kdy je potřeba je odevzdat.
  3. Systém odpracovaných hodin ročně znamená, že se se zaměstnavatelem dohodnete na počtu hodin odpracovaných za rok. Časovou dotaci v týdnu nebo samotný denní rozvrh zůstává na vás.
  4. Zhuštěná pracovní doba zase představuje pracovní rozvrh, kdy několik dní v týdnu pracujete více hodin a zbytek dní máte buď úplné volno, nebo jenom minimum práce. Váš týden může mít třeba 4 pracovní dny a 3 dny volna.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.