Please enable JS

Harrasment

Harrasment


Obtěžování je nežádoucí chování namířené proti osobě kvůli její identitě. Toto chování může být obtěžující, sexuální až násilné. Někdy je obtěžování natolik závažné, trvalé nebo všudypřítomné, že vytváří zastrašující, nepřátelské nebo urážlivé pracovní prostředí a může narušovat pracovní nebo výkony jednotlivce. K obtěžování může docházet osobně, telefonicky nebo online. Obtěžovateli mohou být spolupracovníci, nadřízení, nebo nové příchozí zaměstnanci. 

Častým případem na pracovišti je sexuální obtěžování.

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí. Pod pojem sexuální obtěžování můžeme zařadit sexuální nátlak, nežádoucí sexuální pozornost a sexistické chování.

 


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.