Please enable JS

Headhunting

Headhunting


Headhunting je termín označující přímé vyhledávání pracovníků pro vrcholovou pozici v organizaci veřejného sektoru nebo soukromé firmě. Oproti standardnímu výběrovému řízení, kdy firma zveřejní nabídku práce a přihlásit se může kdokoli, společnost naopak sama kontaktuje vybrané profesionály s nabídkou spolupráce. To se děje prostřednictvím personalistů specializovaných personálních agentur (tzv. headhunteři), kteří přímo vyhledávají a oslovují potenciálního kandidáta.

Headhunting může (měla by) využít jakákoli společnost nebo instituce, která potřebuje na klíčové místo dosadit tu správnou osobu. Přímé vyhledávání je velmi složité, vyžaduje odborné znalosti firemních mechanismů, hluboké personalistické zkušenosti i schopnost analyzovat a vyhodnocovat situaci na pracovním trhu v různých, často specifických oblastech podnikání. Tento proces bývá personálně i finančně náročný, a proto se používá především pro obsazování vysokých řídících pozic (executives = v překladu vedoucí pracovníci) nebo hledání úzce zaměřených odborníků, kterých je v oboru nedostatek. 


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.