Please enable JS

Development centre

Development centre


Nelze doslova přeložit, lze použít výraz "rozvojový program" na bázi assesment centre. 

Jedná se o komponovaný rozvojový program vycházející z principu assesment centre a pomáhající pracovníkům, aby si uvědomili schopnosti, které jejich současná či budoucí práce vyžaduje, a aby si vytvořili své vlastní plány osobního rozvoje, směřující ke zlepšení výkonu na současném pracovním místě a tím i ke zlepšení vyhlídek jejich kariéry. Jsou základnou pro samostatné řízení vzdělávání.

Na rozdíl od assessment center, která zkoumají spíše současné schopnosti, jsou však development centra zaměřena na perspektivu, na schopnosti potřebné v budoucnosti.


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.