Please enable JS

Job


Termín mnoha významů. Chápeme především jako zaměstnání, pracovní funkci / místo nebo práci.

Zaměstnání: Job označuje skupinu pracovních míst, která jsou identická z hlediska svých hlavních nebo vzdělávacích úkolů a odpovědností a jsou si do jisté míry podobná, tak, že to umožňuje používat jednotný popis a specifikaci pracovního místa, vytvořené na základě jediné analýzy práce jednoho z celé skupiny pracovních míst. 

Pracovní funkce: Ve druhém případě se jedná o soubor pracovních úkolů, povinností a odpovědnosti vytvořených tak, aby je mohl vykonávat jeden náležitě odborně způsobilý člověk. Je nejmenším prvkem organizační struktury organizace.

Práce: Určitý celek práce, také pravidelná placená práce (mít práci ve smyslu placené zaměstnání) a řada dalších významů.

 


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.