Please enable JS

Nezákonné praktiky

Nezákonné praktiky


Nesprávné / nezákonné praktiky (pracovní postupy) pracovníků nebo zaměstnavatelů.

Jde o nespravedlivé zacházení ze strany zaměstnavatele se zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání. Existuje omezený počet nekalých pracovních praktik, které definuje Zákoník práce dle typů zacházení, které mohou představovat nekalou pracovní praktiku. Každý zaměstnanec má právo nebýt vystaven nekalé pracovní praktice.

Nezákonné praktiky mohou zahrnovat:

  • nekalé jednání zaměstnavatele v souvislosti s povyšováním, degradací či školením zaměstnance nebo poskytováním výhod zaměstnanci,
  • nespravedlivé pozastavení výkonu práce zaměstnance nebo jiné disciplinární opatření, které není spojeno s propuštěním zaměstnance,
  • zaměstnavatel odmítne nebo nedokáže znovu zaměstnat bývalého zaměstnance v souladu s jakoukoli dohodou,
  • poškození zaměstnance v zaměstnání, jiné než propuštění, které je v rozporu se zákonem.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.