Please enable JS

Ústní dohoda

Ústní dohoda


Dohoda je uzavřena v okamžiku, dohodnou-li se strany na jejích podstatných náležitostech, jinak řečeno, existují-li dva totožné projevy vůle o záměru uzavřít dohodu a to písemně či telefonicky. Pokud je DPP uzavřena ústně, pracovněprávní vztah vzniká, ústní dohoda je platná, ale zaměstnavatel se vystavuje riziku pokuty ze strany inspekce práce, a to až do výše 10 mil. Kč.

Pro uzavření takové smlouvy není zapotřebí žádné další písemné potvrzení. Pokud se však v průběhu trvání takto uzavřené ústní smlouvy vyskytnou problémy (například nejsou-li dodrženy lhůty, platby nejsou přijaty vůbec nebo včas, existují neshody ohledně charakteru plnění apod.), je velmi užitečné mít uzavřenu smlouvu v písemné podobě. Neboť každý, kdo odkazuje na smluvní závazek protější strany, musí být také schopen takový závazek druhé strany náležitě doložit/prokázat.


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.