Please enable JS

Yellow-dog contract

Yellow-dog contract


"Yellow-dog contract" nemá český ekvivalent. Jedná se o dohodu, kdy zaměstnanec prohlašuje, že není a ani v budoucnu nehodlá být členem odborů.

Smlouvy typu „yellow.contract“ jsou dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v nichž se zaměstnanec často jako podmínku přijetí do zaměstnání zavazuje, že se nestane členem odborů a nebude spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Existují federální i státní zákony, které zakazují smlouvy tyto typy smlouvy. Ve Spojených státech byly tyto smlouvy využívány zaměstnavateli, aby zabránili vzniku odborů, nejčastěji tím, že zaměstnavatelům umožňovaly podniknout právní kroky proti organizátorům odborů.


Kontaktujte nás

Odesláním souhlasím, aby společnost WOLIP s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.